բուրումն

բուրումն

Dasnabedian 1995: 425

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 5,39
douce senteur

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԲՈՒՐՈՒՄՆ — (րման.) NBH 1 514 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 13c գ. Բուրելն, եւ բուրիլն. *Բուրմամբ անուշահոտ խնկոց. եւ այլն. Շար.: *Լցաւ լեառն բուրմամբ անուշահոտութեամբ. Խոր. ՟Բ. 83: *Բուրման անուշից: Զբուրման կենացն բուրվառ: Բուրմունք խնկոց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԱՑՈՒՄՆ — (ցման.) NBH 1 0034 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c գ. ἁλησμός contritio Աղալն եւ աղացեալ լինելն. լեսումն. փշրումն. *Գազանք, եւ ցրումն ոսկերաց, եւ հատումն անդամոց, եւ աղացումն ամենայն մարմնոյ. Ածազգ. ՟Է: *Որպէս զցորեան արկանել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄՊԱՐ — I. ( ) NBH 1 0074 Chronological Sequence: 12c գ. ԱՄՊԱՐ. որպէս ամբար, համբար. *Յամպարս շտեմարանաց. Լմբ. ամովս.: II. ԱՄՊԱՐ 2 ( ) NBH 1 0074 Chronological Sequence: Unknown date գ. ԱՄՊԱՐ ըստ Բժշկարանաց՝ ՅԱՄՊԱՐ, ՅԱՆՊԱՐ. Բոյս, եւ ծաղիկ նորա անուշահոտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՁԻՐ — ( ) NBH 1 0191 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ա. ἁχάριστος ingratus Որ փոխան ձրից չառնէ ինչ հատուցումն գո՛նէ շնորհակալութեամբ. անճանաչօղ ձրից. ապաշնորհ. ապերախտ. ... *Ամենայն բարեօք լցեալք ʼի նմանէ՝ անձիրք առ տուիչն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՈՒՇԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0221 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 10c, 11c Անոյշ. քաղցր. ախորժ. հաճելի. զուարժալի. ցանկալի. ... *Անուշակ կերակուր. Իմ. ՟Ժ՟Թ. 20: յն. մի բառ ամպրօսի՛ա, ἁμβροσία ambrosia, cibus deorum *Անուշակ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՈՒՇԱՀՈՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0222 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c գ. εὑωδία, τὸ εὑωδές suaveolentia, fragrantia Անուշութիւն հոտոյ. հոտ անոյշ. եւ ունելն կամ բուրելն զհոտ անուշից. եւ իրք անուշահոտք (իրօք կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԾԱՐԾՈՒՄՆ — (ծման.) NBH 1 0362 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c, 13c գ. Արծարծելն, եւ իլն (ըստ ամենայն նշ.) *Արծարծումն կայծական ճառագայթի. Փիլ. լին. ՟Դ 26: *Արծարծումն լուսաւորութեան: Զլուսոյն արծարծման պ՟տս: Արծարծմամբ լաւագունիցն հասից… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՂԽԵՄ — (եցի.) NBH 1 492 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. եւ չ. ԲՂԽԵՄ կամ ԲԽԵՄ. Ծագել, ծագիլ՝ ըստ նմանութեան բազում իրաց. ʼի դուրս բերել, բերիլ՝ ո՛ր եւ է օրինակաւ. որում հանգէտ ընդհանուր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՈՅՐՔ — (բուրից.) NBH 1 514 Chronological Sequence: Unknown date գ. ԲՈՒՐՔ որ եւ ԲՈՅՐՔ. Արմատ Բուրելոյ՝ որպէս Բուրումն. *Վարդ անթառամից, հոտ անոյշ բուրից. Գանձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՈՒՐԱԶՈՒԱՐԹ — ( ) NBH 1 514 Chronological Sequence: 10c ա. Որոյ բուրումն է զուարթացուցիչ. *Հոտ բուրազուարթ. Նար. տաղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՈՒՐՔ — (բուրից.) NBH 1 514 Chronological Sequence: Unknown date գ. ԲՈՒՐՔ որ եւ ԲՈՅՐՔ. Արմատ Բուրելոյ՝ որպէս Բուրումն. *Վարդ անթառամից, հոտ անոյշ բուրից. Գանձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.